大日如来 Dainichi_Nyorai

 Dainichi_Nyorai
 大日如来 | 全員で「八如来!衆」のまとめ役

 Dainichi_Nyorai / Lists

 

1 @Crip-board

2 @Nyorai-8

3 @Ten-12

4 @General-etc

 

5 @Tohoku

6 @Kanto-kita

7 @Saitama-Chiba

 

8 @Tokyo-North

9 @Tokyo-East

10 @Tokyo-West

11 @Tokyo-South

12 @Tokyo-Shi

 

13 @Kanagawa

14 @KoShinEtsu

15 @Tokai

16 @Hokuriku

 

17 @Kinki

18 @Chugoku

19 @Shikoku

20 @Kyusyu